Demokrati

Lyssna

Alla har rätten att påverka! Miljöpartiet tror på människors vilja och förmåga att förbättra och förändra sina liv, sin vardag och sitt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • Ha lokala folkomröstningar i stadsdelarna.
  • Införa kommunal rösträtt från 16 år på försök.
  • Att det lokala medborgarinflytandet ska öka, till exempel via medborgarbudgetar, brukarråd och medborgardialoger.
  • Att kommunens verksamhet genomsyras av FN:s mänskliga rättigheter samt barn- och kvinnokonventionen.

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Folket ska bestämma och det gör vi genom vår rätt att rösta.

Vi vill införa kommunal rösträtt från 16 år på försök. Det är bra att de unga får påverka och deras intresse för politik växer fram tidigt i livet. För att skapa större samhörighet mellan dem som påverkas av politiken och dem som tar besluten vill vi att fler människor ska ha politiska förtroendeuppdrag under någon tid i livet.

Miljöpartiet vill att stadsdelarna ska ha större inflytande genom att införa lokala folkomröstningar där invånarna röstar om lokala frågor som berör stadsdelen. Vi tror att en sammansmältning av Göteborgs stads planering och uppgjorda planer tillsammans med stadsdelinvånare ska ge ett ökat intresse för närdemokrati.

Människors olikheter tillför kunskap och lärdomar, därför vill vi att Göteborgs alla verksamheter ska skapas och formas av människor som använder dem. Information ska vara öppen och lättillgänglig för alla. Vi anser att den öppna dialogen som finns på internet är bra. För att öppna upp dialogen ännu mer vill vi att hemsidorna för Göteborgs stad och e-tidningen Vårt Göteborg och annan viktig information ska finnas på alla världens stora språk.

Läs mer om våra åsikter kring demokrati i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: