Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av framtidens mest allvarliga hälsoproblem, med globala såväl som lokala följder. I dagsläget övermedicineras både människor och djur. Detta leder till utveckling av antibiotikaresistanta bakterier.

Miljöpartiet vill

  • Att minst 80% av all mat som köps in av staden ska var ekologisk.
  • Fortsätta arbetet för 100% ekologisk kött.
  • Införa rening av läkemedelsrester vid Ryaverket.

Antibiotika är en viktig del i hur vi bedriver sjukvård och jordbruk, därför är det nödvändigt att minska användandet och därmed risken för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas. Antibiotikaresistens kan leda till att mycket av den sjukvård vi idag tar för given inte blir möjlig då vi inte kan stopppa sjukdomar, och risken för svåra epidemier och pandemier ökar. Antibiotikaresistens försämrar också möjligheterna för hållbar matproduktion och livsmedelsförsörjning. I vissa delar av världen används stora mängder antibiotika inom köttproduktion och fiskodlingar, där man tillsätter små doser antibiotika till djurfodret för att få djuren att växa fortare. Detta gör att bakterierna i deras tarmar utsätts för låga nivåer av antibiotika över lång tid vilket gör dem resistenta. Dessa bakterier kan sedan i sin tur infektera människor via till exempel livsmedel.

I Sverige använder drygt 66 % av befolkningen någon form av läkemedel. Enligt WHO används det globalt sett mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Det är helt sjukt. Vi behöver såklart använda oss av läkemedel ibland, men det blir problem när läkemedelsrester kommer ut i vattendrag. Utöver att det kan bidra till utvecklingen av resisistenta bakterier kan det även påverka djuren negativt på andra sätt.

Miljöpartiet sätter hälsan hos både djur och människor främst. Friska människor och djur behöver inte antibiotika. Sjuka människor och djur ska ha rätt till antibiotika. Vi behöver både minska våra användning av antibiotika och se till att rester från nödvändiga läkemedel inte spolas ut i miljön.

Miljöpartiet i Göteborg driver frågan om ekologisk mat. Tack vare miljöpartiet finns krav på 100% ekologiskt kött.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: