Trängselskatten behövs för Göteborgs framtid

Göteborg växer och infrastrukturen måste därför moderniseras. Trängselskatt ger både bättre kollektivtrafik och renare miljö.

Redan nu har bilköerna minskat. Färre tar bilen, fler tar cykeln eller reser kollektivt. Sammantaget leder det till bättre hälsa och renare miljö. Foto Rickard Blondin

FRÅGOR OCH SVAR

Varför följer ni inte folkomröstningen?

 • Miljöförlusterna blir för stora om man avskaffar trängselskatten. Barnastma och för tidig död på grund av bilavgaser, trängsel och kostnader för företag kan vi inte bara strunta i. Vi förstår att det inte är ett populärt beslut. Vi har hamnat i en rävsax, vi vill verkligen uppmuntra folkomröstningar och tycker det är viktigt att lyssna på medborgarnas åsikter. Men göteborgarna och framtiden är alltför viktig för att fatta ett ogenomtänkt beslut.

Är ni inte odemokratiska som inte följer folkomröstningen?

 • Demokrati är inte bara folkomröstningar. Beslutet om trängselskattens införande har inte fattats odemokratiskt, beslutet fattades redan 2010, av ett nästan enigt kommunfullmäktige. Samtliga var folkvalda.  Bara Sverigedemokraterna var emot.
 • Det finns olika anledningar till varför människor är emot trängselskatten, men det finns inget alternativ som har samlat stöd.
 • Folkomröstningen handlade inte om Västlänken, även om många gjorde den kopplingen. Det skapade förvirring. Vissa debattörer fick det att låta som att nej till trängselskatt var ett nej till Västlänken. Så var det inte. Beslutet om Västlänken var ett redan ingånget avtal mellan flera parter. Oklarheterna ledde till missförstånd. 57 procent röstade nej till trängselskatt. Men var tredje av dessa röstade nej bara för att de ogillade Västlänken. En del av dessa gillar trängselskatt.
 • Även flera av de organisationer som drev kampanjen mot trängselskatt gillar egentligen trängelskatt, de var bara emot Västlänken, men såg folkomröstningen som ett sätt att få upp kritiken mot Västlänken på dagordningen. De som egentligen gillar trängselskatt är Gårdagruppen, Trädplan Göteborg, samt Martin Wannholt (M) och grundaren till Stoppa Västlänken, som alla varit mycket aktiva i att skapa förvirring och därmed agerat inkonsekvent.

Hur kan ni tycka att trängselskatten är bra, när så många är emot?

Så många är inte emot, egentligen.  57 procent röstade nej till trängselskatt. Var tredje av dessa röstade nej för att de ogillar Västlänken. En del av dessa gillar trängselskatt.

Varför anser ni att trängselskatten är nödvändig?

Därför att trängselskatten är bra för…

 • Miljön. Fler reser kollektivt och biltrafiken har minskat sedan trängselskatten infördes. Det gör luften renare, vilket leder till både bättre miljö och hälsa.
 • Hälsan. Den minskade bilismen leder till mindre utsläpp av bland annat partiklar som är en stor orsak till att barnastma ökar i vissa områden som är särskilt utsatta för utsläpp. Därmed minskar risken att dö i förtid för svaga riskgrupper med hjärtinfarkt och lungsjukdomar. Den största hälsoeffekten beror dock på att cyklandet ökat.
 • Trafiken. Trängselskatten har lett till kortare bilköer och restiderna har minskat på de stora infartslederna.
 • Kollektivtrafiken. Trängselskatten ger pengar stora satsningar på kollektivtrafiken i det Västsvenska paketet.
 • Bostäderna. Allt färre bilar i centrum leder till att bullret minskar, vilket ofta är ett hinder då bostäder ska byggas. Med mindre buller får man lättare rätt att bygga fler bostäder. Mindre parkeringar frigör också utrymme för bostäder i staden.
 • Jobben. Fler arbetstillfällen kan skapas med hjälp av trängselskatten. Västsvenska paketet ger tusentals nya jobb.
 • Pendlarna. Med större satsningar på kollektivtrafiken blir det lättare att pendla.
 • Näringslivet. Många företag gillar trängselskatt för de tjänar på snabbare och säkrare transporter.
 • Människan. Kvinnor och andra grupper med sämre ekonomi drabbas hårdare om det inte satsas på kollektivtrafiken.
 • Rättvisan. Trängselskatten slår inte mot de svaga grupperna till skillnad om pengarna skulle tas från kommunalskatten. Då skulle det kosta cirka 3000 kronor mer per år för en medelgöteborgare.
 • Framtiden. Barnen är framtiden. För att de ska kunna leva ett hälsosamt liv i en växande region är det nödvändigt att få fler att åka kollektivt.

Varför har ni inte lyssnat på kritiken mot trängselskatten?

Vi har lyssnat på kritiken, den sammanlagda bedömningen är att det inte finns tillräckligt bra alternativ till trängselskatten. Inget annat alternativ ger samma effekter på miljö, hälsa och trängsel. Däremot har vi föreslagit ett par mindre förändringar. Förseningsavgiften på 500 kronor drabbar människor alltför hårt och snabbt. Därför föreslår rödgrönrosa styret nu en lägre tilläggsavgift som fungerar som påminnelseavgift, precis som den statliga Vägtullsutredningen föreslog. Backaborna ska dessutom slippa betala trängselskatt i Backa. Därför kräver vi att regeringen genomför det undantag för Backaborna som kommunfullmäktige har begärt.

Varför slopar ni inte trängselskatten?

Mister vi den styrande effekten på trafiken som trängselskatten har hade vi varit tvungna att införa andra åtgärder som till exempel att sänka hastigheten för bilarna i stora delar av stan, stänga vissa gator för biltrafik eller höja parkeringstaxorna för att minska bilkörningen. Det hade blivit betydligt dyrare. Och ändå hade vi inte kunnat uppnå likvärdiga effekter på miljö, hälsa, trafik och trängsel. Dessutom hade vi varit tvungna att hitta en ny källa till finansiering.

Varför slopar ni inte Västlänken?

Västlänken är förutsättningen för att bygga en hållbar kollektivtrafik för en växande region i framtiden. Det är märkligt att Västsvenska paketet är impopulärt när det innehåller mer kollektivtrafik, förbättrade tågförbindelser och nya förbindelser till Hisingen, precis sådant som göteborgarna vill ha. 

Varför fungerar inte de alternativen sätten att finansiera?

 • Att lägga kostnaden på kommunalskatten skulle bli orättvist för de svaga grupperna. Göteborgare betalar idag bara en tredjedel av trängselskatten. Med kommunalskatten skulle de få betala 100 procent. Det skulle därför bli betydligt större hål i plånboken. Om trängselskatten slopas skulle det bli cirka 3000 kronor mer per år för en medelgöteborgare.
 • Att kranskommunerna skulle vilja höja sin kommunalskatt för att utveckla infrastruktur i Göteborg är inte särskilt realistiskt.

 

Länkar till andra intressanta webbplatser

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: