Turism

Turismen är viktig för Göteborg. Både för att bidra med arbetstillfällen och för att skapa möten mellan Göteborgare och andra. Vi behöver se till att turismen är hållbar både för vår miljö och socialt sett för att vi ska kunna fortsätta dra nytta av den.

Miljöpartiet vill

  • Skapa en ekologiskt och socialt hållbar turist- och evenemangsstad.
  • Utveckla och arbeta för fler koncept för ekoturism i skärgården.
  • Utveckla arbetet för en ökad andel ekoturism och cykelturism.
  • Söka samarbeten för inrättande av nattågsförbindelser och tågcharter till och från Göteborg.

Turismen är viktig för Göteborg. Många göteborgare får sitt första ordentliga jobb kopplat till besöksnäringen och inte sällan kan detta leda till nyttiga erfarenheter för vidare karriär. Genom att fler lär sig om staden skapas möjligheter för affärsrörelser då Göteborg sätts på kartan.

Göteborg har både stadens puls och naturens charm. Vi behöver vidareutveckla ekoturismen i skärgården och cykelturismen för att stärka den gröna profil som staden har, samtidigt som vi vill utveckla stadsrummet för en bättre turistupplevelse. Genom stadsboulevarder, härliga gågator och folklig rörelse i stadsrummet blir staden en mer uppskattad destination. Vi vill att en tänker på Göteborg som nära mellan möten, människor och natur istället för tätt mellan bilarna. En hållbar stadsutveckling där människor lätt kan ta sig fram via tåg, spårvagn, buss, cykel och gång skapar möjligheter till turism på ett sätt som ger konkurrens i världsklass.

Det är viktigt att turismen är hållbar. Göteborg har hög status som miljöprogressiv stad i världen. Det är ett varumärke vi kan bygga vidare på och som attraherar. Både genom att transporterna till och från staden är så hållbara som möjligt och genom att bemöta de sociala utmaningar som kan komma av turism. Ett tydligt exempel är att fokusera på att skapa fler lösningar inom tågcharter och lobba för goda nattågsförbindelser istället för långdistansflygningar. Detta gynnar även göteborgare, då möjligheterna att transportera sig med tåg ökar.

  

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Turismen ska vara hållbar

Regionen har antagit utmaningen om att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Turistnäringen i Västra Götaland växer kraftigt.

Läs mer

Besöksnäringen innefattar många gröna inriktningar som exempelvis natur-, kultur- och maritim besöksnäring. Regionens utmaning är att vidareutvecklas som en attraktiv besöksdestination året om med ett väl genomsyrat hållbarhetsperspektiv. Som del i en hållbar besöksnäring anser vi att regionen ska inta en samordnande roll i arbetet med att rusta upp och utveckla vandringsleder. 

 

Miljöpartiet vill:

  • att cykellederna rustas upp och utvecklas för att främja cykelturismen
  • ekobesöksnäringen speciellt främjas

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: