Cykla för en bättre miljö och hälsa

Lyssna

Cirka 30% av antalet bilresor är idag kortare än 3 km och hälften är kortare än 5 km. Att cykla är både bra för hälsan och miljön varför vi vill att fler ska kunna välja cykeln framför bilen där det är möjligt.

  • Vi vill därför anpassa väginfrastrukturen så att den gör det attraktivare att cykla. Detta innebär till exempel att länsvägarna behöver breddas och ljussättas för att öka tryggheten. På några väl valda platser måste körbanor och cirkulationsplatser markeras för cyklister och behövs andra mindre justeringar för att cyklister ska få en bekväm körsträcka.
  • Vi vill också att Region Gotland som enskilt största arbetsgivare på ön ska stimulera sina anställda till att cykla.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: