Cykla för en bättre miljö och hälsa

Cirka 30 procent av antalet bilresor i landet är idag kortare än tre kilometer och hälften är kortare än fem kilometer. Att fler väljer cykeln i stället för bilen är bra för både hälsan och miljön.

Miljöpartiet vill

  • förstärka och förverkliga cykelplanen för Gotland
  • binda samman och bygga ut cykelleder med tydlig skyltning för att göra det mer attraktivt att cykla och stödja utvecklingen av cykelturism
  • ha fler bra och säkra cykelparkeringar vid pendelpunkter
  • att strategiskt placerade cykelparkeringar ges företräde framför bilparkeringar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: