Våra frågor A-Ö i Gotland

Vår regionpolitiska grupp 2024

Regionfullmäktige:
Jennifer Medin, gruppledare, 070-945 48 80
Micke Seid, ledamot, 0498-20 44 20
Maya Arfvidson, ledamot
Martin Nilsson, ledamot
Lena Lind, ersättare
vakant, ersättare

Kultur och fritidsberedningen:
Ylva Hammar, ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Hanna Angerud, ledamot, 076-206 64 12
Tove Wallstedt, ersättare

Miljö- och byggnämnden:
Karl-Allan Nordblom, ledamot
Hanna Wijkström, ersättare

Socialnämnden:
Lena Lind, ledamot
Åsa Gadestam, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden:
Maya Arfvidson, ledamot
Margareta Johansson, ersättare

Tekniska nämnden:
Tomas Rådkvist, ledamot, 070-625 90 12
Sofie Knutas, ersättare

Valnämnden:
Urban Eskelund, ersättare

Regionstyrelsen:
Jennifer Medin, ledamot, 070-945 48 80
Micke Seid, ersättare, 0498-20 44 20

Klicka på de länkade namnen för att mejla den personen direkt, eller kontakta någon av oss via gotland@mp.se