Modern deltagardemokrati

Tillgängligheten för medborgarna till de politiska besluten måste förbättras. Beslut ska fattas i mer öppna sammanhang och öppna möten ska vara attraktiva.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill hitta nya former för en modern deltagardemokrati där Gotland kan bli ett försöksområde med tekniska lösningar som kan revolutionera möjligheterna för medborgarna att påverka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: