En modern färjetrafik med rimliga priser

Gotland är beroende av färjetrafiken för både persontransporter och godstransporter, den är en förutsättning för näringslivets utveckling och för oss som bor på ön. Vi vill se ett utvecklingsprojekt förl att lokalt framställa miljövänliga bränslen till nästa generations färjor. Detta för att minska klimatpåverkan, men också för att i framtiden kunna säkerställa en trygg bränsleförsörjning till vår livsnerv. Vi vill ha god tillgänglighet till och från Fårö och att Fåröfärjan ska drivas med förnybara bränslen

Miljöpartiet vill

  • att bosatta, besökare, anhöriga och gods ska kunna ta sig till och från ön till rimliga priser med god turtäthet
  • att färjorna så fort som möjligt ska ställas om till att drivas med miljöanpassade bränslen
  • att färjetrafiken mellan Fårösund och Fårö drivs med förnybara, lokalproducerade drivmedel eller el

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: