Ett starkt föreningsliv

Ett starkt och mångsidigt föreningsliv gör Gotland till en attraktiv plats att bo och verka på. Det skapar delaktighet och gemenskap och bidrar till ett levande närsamhälle. Vi vill stärka föreningslivet som den viktiga utvecklingsfaktor det är och särskilt uppmuntra ungdomars engagemang. Vi vill också att våra skattemedel fördelas jämlikt och jämställt över hela Gotland.

Miljöpartiet vill

  • utveckla stödformerna till lokala föreningar för ett rikt och jämställt föreningsliv
  • utveckla samverkan mellan Region Gotland och civilsamhälles aktörer genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för långsiktiga gemensamma utvecklingsinsatser
  • stärka samverkan och överenskommelser mellan Region Gotland och lokala utvecklingsaktörer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: