Ett starkt föreningsliv

Lyssna

Ett starkt och mångsidigt föreningsliv gör Gotland till en attraktiv plats att bo och verka på. Det skapar delaktighet och gemenskap och bidrar till ett levande närsamhälle baserat på demokratiska värden.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill att föreningslivet lyfts fram som den viktiga utvecklingsfaktor som det är.
  • Vi vill att det ska vara okomplicerat att söka stöd genom bland annat lättillgänglig och tydlig information.
  • Vi vill särskilt uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: