Ett tryggt Gotland

Som ö-region är vi särskilt känsliga för störningar i vår infrastruktur. Sårbarheten för till exempel elavbrott, bredbandstörningar och matleveranser måste minska. Sjöfarten på Östersjön som passerar strax utanför Gotland är redan idag betydande och olje- och kemikalietransporterna beräknas öka kraftigt i framtiden. Ett fartygshaveri utanför Gotland kan få förödande konsekvenser för vårt samhälle. Vi prioriterar att stärka samhällets beredskap mot olika typer av hot även i fredstid.

Miljöpartiet vill

  • att Slite hamn görs till en internationell nödhamn med tillräckliga resurser att förebygga allvarliga tillbud till havs och säkra en reservhamn ifall Visby hamn inte kan ta emot Gotlandstrafiken
  • minska sårbarheten för viktig infrastruktur så som elförsörjning, bredbandskommunikation och matleveranser
  • arbeta för etablering av ett Fredsinstitut på Gotland som stödjer forskning, anordnar seminarier och kulturellt utbyte som syftar till fredlig samverkan inom Östersjöområdet
  • att Gotland är en kärnvapenfri zon

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: