Skolan behöver tid, tillit och resurser

Lyssna

Sverige och därmed Gotland behöver en ny skolpolitik. En politik som ger lärarna tid att se varje elev.

Miljöpartiet vill

  • Ge samtliga lärare bättre arbetsvillkor och högre lön.
  • Behålla en bra geografisk spridning av skolor.
  • Satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan och ge skolan mer resurser och arbetsro
  • Öka antalet speciallärare och specialpedagoger samt ha bemannade skolbibliotek.

Skolan behöver tid, tillit, resurser och en politik som värderar lärarna som en av samhällets allra viktigaste yrkesgrupper. Läraryrket som helhet måste prioriteras och uppvärderas. Detta är en viktig kvalitetssatsning för att fler elever ska få en bra skolgång. Forskning visar att en genomtänkt och stimulerande lärmiljö är viktig för inlärning och välmående. Vi vill förbättra skolmiljön både inne och ute på grund-, förskola och gymnasium.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: