Bruka marken hållbart

På Gotland finns värdefull odlingsmark och skickliga lantbrukare. Jordbruket måste – som en av våra viktigaste näringar – ges goda förutsättningar för att bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, både ekonomiskt och miljömässigt. Här ingår att bevara jordbruksmark från exploatering, att skydda och utveckla den biologiska mångfalden och förhindra att gifter sprids i naturen och till vårt vatten.

Vi vill

• stärka ekologiskt hållbar lokal primärproduktion, förädling av livsmedel och mathantverk

• stödja utveckling av nya vegetariska livsmedel och odling av gotländska proteingrödor

• att kretsloppen sluts med målet är att föra tillbaka näringsämnen till jordbruket

• fortsätta öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

• säkerställa att all mat som serveras på sjukhus, skolor eller annan skattefinansierad verksamhet ska uppfylla kraven i svensk djurskyddslag

• stimulera produktionen av hållbart biobränsle

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: