80 procent av företagen tjänar på Miljöpartiets politik

Lyssna

80 procent av företagen tjänar på Miljöpartiets politik – vi genomför inte ”dubbelstöten” skriver Isabel Enström, kandidat till riksdagen och regionfullmäktige i Gotlands Tidningar idag.

De senaste 20 åren har 4 av 5 jobb skapats i företag med färre än 50 anställda. Det är 10 gånger så många nya jobb som i storföretagen. Svenska småföretagare förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap och innovation och underlättar för nya företag att starta upp, utvecklas och anställa fler. Då kan fler svenskar ha ett jobb att gå till eller ett framgångsrikt företag att driva.

Miljöpartiet genomför de reformer som står högst på företagarnas önskelista. Vår politik bygger på att lyssna på hur företagarna själva säger att de bäst kan utvecklas. Det gör att 80% av företagen tjänar på Miljöpartiets politik.

Lägre kostnader för att anställa och fler jobb för unga
Regeringens egna expertmyndigheter dömer ut den sänkta arbetsgivaravgift för unga som ineffektiv när det gäller att skapa nya jobb för unga. Den skyhöga ungdomsarbetslösheten talar sitt tydliga språk.

Miljöpartiet vill skapa nya jobb för unga genom att förbättra villkoren för Sveriges företag. Därför vill vi ta bort den ineffektiva sänkningen av arbetsgivaravgiften specifikt för unga och i stället sänka arbetsgivaravgiften generellt för företagen, särskilt för småföretagen. Vi föreslår sänkt arbetsgivaravgift med 10% och vi vill ta bort ansvaret för båda sjuklöneveckorna för alla företag med 10 anställda eller färre. Egenföretagare får motsvarande sänkning av egenavgiften.

Dessutom vill vi att alla företag med 11-49 anställda får en ersättning som motsvarar vad företag med 10 anställda får, så att ingen företagare ska behöva tveka på att anställa medarbetare nummer 11.

Vi vill sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildningar och praktikplatser. Det ska också vara lättare för unga att starta och driva företag. Vi vill också satsa på andra riktade åtgärder för att unga ska få jobb samt ge sommarjobb till alla mellan 15-17 år.

Restaurangmomsen
Miljöpartiet vill INTE höja restaurangmomsen, vilket tycks vara ett rykte som florerar. Vi har även innan regeringen sänkte momsen drivit denna fråga och tycker att en fortsatt sänkt restaurangmoms är ett bra sätt att stimulera hållbar konsumtion av tjänster i stället för varor.

Mindre krångel med regler
Miljöpartiet vill fokusera på att minska det byråkratiska regelkrångel som drabbar företagen. Vi vill bland annat införa ett Regelråd som ska arbeta med att ta bort krångliga regler och att det arbetet även sprids till kommuner, landsting och länsstyrelser, där handläggningstider ofta kan vara onödigt långa.

Isabel Enström (MP), kandidat till riksdagen och regionfullmäktige på Gotland

 

publicerad i Gotlands Tidningar 18 juli 2014

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: