Åtgärder för en levande innerstad

Vi arbetar för en vital blandning av boende och besökare samt utrymme för åretruntöppna lokaler och arbetsplatser i Världsarvet Visby. Allt detta utan att riskera de unika kulturvärdena, skriver Miljöpartiets Karin Stephansson, fullmäktigekandidat och Stefaan De Maecker, regionråd.

Världsarvet Visby Foto: https://pixabay.com/sv/visby-sverige-stad-tak-hustaken-176601

En stark besöksnäring skapar välbehövda arbetstillfällen. Turister bidrar ofta till ökad puls, spännande möten och utökade aktiviteter vilket lokalinvånarna kan ha stor glädje av. Men det finns potentiella baksidor som är nödvändiga att aktivt försöka förutse och motverka.

Spanska städer försvårar nu uthyrningen av bostäder till turister eftersom de egna invånarna trängs ut ur stadskärnorna. Många upplever att deras stad utvecklas till en fin kuliss för besökare utan att lyckas behålla essensen av en stad att bo och leva permanent i. Storskaliga protester mot massturismens effekter förekommer regelbundet i städer som Venedig och Dubrovnik där trycket från kryssningsturister anses vara ohållbart.

Vi har all anledning att aktivt jobba med frågan innan samma allvarliga situation uppstår i vårt världsarv. Det gäller att hitta en bra balans i Visby innerstad. Vi önskar en vital blandning av boende och besökare samt utrymme för åretruntöppna lokaler och arbetsplatser. Allt detta utan att riskera de unika kulturvärdena.

Miljöpartiet de gröna driver därför bland annat på etableringen av ett kulturkluster i kulturskolans gamla lokaler. Förutom att en viktig arbetsplats därigenom skapas i innerstaden kan fler företag ges utrymme att utvecklas i en unik och inspirerande miljö. Detta gynnar såväl stadsutvecklingen som företagandet. Regionen behöver behålla strategiskt viktiga fastigheter så som gamla kulturskolan och Donnerska huset i offentlig regi för att undvika att dessa förvandlas till hotell.

Av samma anledning är vi måna om att aktiviteter för de permanentboende ska ha en given plats i innerstaden. Klätterklubbens verksamhet i silon liksom planerna på ett större kallbadhus med bastu i hamnen är viktiga. Även områdena strax utanför muren påverkar rörelserna in i stadskärnan. Vi anser att en placering av ett nytt badhus på grusplanen vid Gutavallen skulle ha många positiva effekter, även på stadskärnan. En utveckling av parkområdet Murgrönan norr om busstationen är också önskvärd.

Vi driver flera enskilda frågor för att värna om vårt världsarv men ser också ett tydligt behov av en plan för att stärka stadskärnan på ett systematiskt sätt för att undvika en situation som i Venedig eller Dubrovnik. Vi vill ha en välkomnade levande innerstad som inte förvandlas till ett friluftsmuseum utan fortsätter att utgöra en genuin boendemiljö och en attraktiv besöks- och arbetsplats.

Karin Stephansson (MP) fullmäktigekandidat Stefaan De Maecker (MP) regionråd

Publicerad i Gotlands Allehanda 21 augusti

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: