Badhus vid Gutavallen – för hela Gotland!

Badhus vid Gutavallen – för hela Gotland!

Miljöpartiet ser att ett nytt badhus i Visby bör ligga vid Gutavallen, centralt vid busstationen och med närhet till Östercentrum.
Ett nytt badhus i Visby borde rimligtvis byggas vid Gutavallen anser Miljöpartiet. Skälen är enkla och logiska:

  •  Närheten till busstationen – alla gotlänningar, inte minst barnen, kan nå badet enkelt, billigt och miljösmart
  •  Närhet till gymnasiet och högstadier
  •  Det finns en gällande detaljplan som tillåter detta utan vidare ändringar
  •  Gångavstånd till hamnen, förenklar för besökare och tävlande
  •  Stärker Visby centrums handelsområde med fler besökare i området
  •  Gutavallens status som idrottsområde förstärks

Vår uppfattning är att ett badhus vid Gutavallen blir mer tillgängligt att nyttjas av fler och skulle kunna skapa ett bredare underlag utöver det idrotten är intresserad av.

Med ett tillägg av småbarnsbassäng kan det bli hela Gotlands bad med olika typer av badupplevelser för personer i olika åldrar och med olika funktionsvariationer.

Daniel Heilborn, Isabel Enström och Karl Allan Nordblom
Miljöpartiet de gröna på Gotland

Publicerad i Gotlands Allehanda 30 april

 

Läs mer: www.mp.se/gotland/badhus

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter