Centern sviker miljön

Lyssna

Centerpartiet fortsätter motsätta sig regeringens föreslagna klimatåtgärder samtidigt som egna förslag saknas. Åtgärder mot klimatpåverkan måste ske nu. Inte sen, skriver Miljöpartiet på Gotlands regionråd Isabel Enström i Gotlands Allehanda.

Centerpartiet fortsätter motsätta sig regeringens föreslagna klimatåtgärder samtidigt som egna förslag saknas. Istället vill C minska statens miljöbudget med två miljarder kronor per år de närmaste fyra åren! Centern vill till exempel inte ha satsningar som Klimatklivet, en satsning som hittills gett nära 13 miljoner till gotländsk produktion av biogas. Centern vill inte heller ha flygskatt (GT 31/3). Istället säger man att man ”vill jobba för” en internationell flygskatt.

Internationella överenskommelser tar tid och under den tiden kommer klimatförändringarna förvärras. Samtidigt är det de internationella flygresorna som ökar mest och som måste minskas genom effektiva styrmedel. Den av regeringen föreslagna flygskatten förväntas enligt utredningen leda till begränsade minskningar av klimatpåverkan från flyget. Men det är bara EN åtgärd av många för att ställa om och minska den allvarliga miljöpåverkan från transporterna. Skatten behöver utvecklas genom internationella överenskommelser, men något måste göras redan NU.

I dag slipper flyget skatt på bränsle vilket gör att de inte tar kostnader för att förorena. Det gör att konkurrensen med miljövänligare alternativ som tåg snedvrids. Att som Centerpartiet påstå att minskade utsläpp skulle ätas upp av ökad kolanvändning i Tyskland är helt orimligt. Det finns ett överskott av utsläppsrättigheter inom EU till ett mycket lågt pris. Det finns alltså ingen kö av kolkraftverk som väntar på att få ta över möjligheten att släppa ut mer koldioxid från icke-flygande svenskar.

Vi måste agera nu om det ska finnas ett samhälle som fungerar för våra barn och barnbarn. Självklart är nästa steg att få fram mer biobränsle till flyget, på den punkten är Miljöpartiet och Centerpartiet helt överens. Men flygandet måste också minska totalt sett. Produktionen av biobränsle – såväl den biogas som Miljöpartiet och regeringen satsar på redan inom Klimatklivet som biodrivmedel för flyget – måste snabbt gå framåt och biobränslet måste i första hand gå till perifera regioner som saknar snabba transportalternativ. I andra delar av landet ska istället tågtrafiken prioriteras. Miljöpartiet på Gotland arbetar därför för att flygsträckan mellan Gotland och fastlandet vara den första med helt fossilfritt bränsle. Åtgärder mot klimatpåverkan måste ske nu. Inte sen.

Isabel Enström (MP), regionråd

 

Publicerad i Gotlands Allehanda 10 april 2017

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: