En levande innerstad med livskraftiga företag

Vi tycker att det finns flera skäl att gå vidare med ett kreativt kulturkluster i Kultirskolans gamla lokaler, skriver Miljöpartiets Stefaan De Maecker och Ylva Hammar.

Kulturskolans gamla lokaler i innerstaden tömdes nyligen när verksamheten flyttades till den nya Säveskolan. Nu vill flera företag inom den kulturella och kreativa sektorn tillsammans hyra lokalerna för att bilda ett kreativt centrum – ett kulturkluster. Vi tycker att det finns flera skäl att gå vidare med detta:

1. Innerstaden riskerar att bli en kuliss om huvuddelen av arbetsplatserna har turister som målgrupp. Regionen bör säkra byggnaden för året-runt företagare istället för att det blir ännu ett hotell. Marknadskrafterna klarar ensamt inte av att hitta en bra balans mellan för turister attraktiva besöksmål och för stadens invånare en genuin stadsmiljö.

2. I Region Gotlands Tillväxtprogram finns en tydlig målsättning om att främja klustersamverkan för ett vitalare och mer dynamiskt näringsliv. Idag har mellan 30-40 mindre företag anmält intresse av att ingå i ett kulturkluster i denna kreativa miljö. De menar att det vore värdefullt för utveckling av sin egen verksamhet. Initiativet kommer från kulturföretagen själva vilket bäddar för ett lyckat resultat.

3. I Region Gotlands nya Kulturplan finns tydligt fokus på kulturdriven tillväxt. Målbilden är att det på Gotland ska vara lätt att driva företag inom kulturella och kreativa näringar. Region Gotland måste arbeta aktivt med att främja företagande inom dessa näringar. Vårt kulturarv ska bevaras men måste också kunna användas och utvecklas för att fler företag ska kunna växa, året runt. I längden stärker detta varumärket Gotland och ökar inflyttning.

Självklart ska en rimlig hyressättning vara utgångspunkten där även nödvändiga renoveringsarbeten ska belasta hyran. På så sätt blir detta upplägg ingen merkostnad för regionen mer än att vi väljer att inte realisera en potentiell vinst som ligger i fastighetens värde. Om det efter en tid skulle visa sig att idén om ett kulturkluster inte är bärkraftig finns fortfarande möjlighet att sälja fastigheten och realisera detta värde.

En enig Kultur- och fritidsnämnd ställde sig redan februari 2016 positiv till föreslaget om ett kreativt centrum i kulturskolans gamla lokaler. Om vi menar allvar med vårt mål om ett gott näringslivsklimat kan vi nu inte låta bli att fullfölja detta samarbete. Förutom en nödvändig utveckling av vårt näringsliv skulle detta även vara ett konkret sätt att värna om en levande innerstad.

 

Stefaan De Maecker (MP), regionråd

Ylva Hammar (MP), vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden  Publicerad i Gotlands Allehanda 20 april 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: