En starkare kulturskola

Med Miljöpartiet i regering fortsätter arbetet för en starkare kulturskola i hela landet. Det är en av de bästa investeringar vi kan göra barn och unga i hela landet att kunna ägna sig åt konst och kultur, skriver Isabel Enström och Lisbeth Bokelund tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Regeringen återför nu det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort i höstas. Något som kommer skapa möjligheter för många barn och unga i hela landet att kunna ägna sig åt konst och kultur.

Sedan Miljöpartiet tillträdde i regering 2014 har vi drivit ett ambitiöst reformarbete för att fler barn och unga ska få tillgång till kulturskolan. Idag har ännu inte alla tillgång på lika villkor. Barn till högutbildade föräldrar hittar oftare till kulturskolan, flickor deltar mer än pojkar och barn med funktionsnedsättningar får sällan samma tillgång som sina vänner. Det vill och ska vi förändra.

Vi har redan kommit en bit på väg. MP har i regering underlättat för samordning mellan kommunerna. Statens kulturråd ansvarar för kunskapsuppbyggnad och att forskning och goda exempel kan spridas i landet. Vi har också gjort en större satsning på lärarutbildningen för kulturskolan utifrån de särskilda förutsättningar som lärare möter där.

Men det som haft mest påtaglig effekt är det statsbidrag som infördes 2016. Sedan dess har 100 miljoner kronor per år fördelats till kommunerna för kulturskoleverksamhet. Det har lett till breddat utbud, fler elevplatser och satsningar på målgrupper som annars har svårt att hitta till kulturskolan.

Här på Gotland har exempelvis ”El sistema” startat i Visby och Hemse med dessa pengar. Det är en världsomspännande rörelse där musikens kraft, med integration, demokrati, jämlikhet och mångfald som ledord, hjälper människor att påverka sina liv i positiv riktning. Det är gratis för att alla barn ska få möjlighet att komma i kontakt med musik oavsett socioekonomisk bakgrund eller var man bor.

I M och KD budgeten, som med stöd av SD blev antagen som statens budget, försvann över en natt varenda krona av stödet till kulturskolan. I många kommuner behövde viktiga satsningar på ungas kulturutövande, oftast i utsatta områden, ställas in.

Därför är det glädjande att regeringen redan i vårbudgeten investerar 50 miljoner så att stödet kan återinföras andra halvan av 2019. När barn och unga med olika bakgrund får möjlighet att utöva kultur får de förutsättningar att utvecklas både kulturellt, intellektuellt och socialt.

Med Miljöpartiet i regering fortsätter arbetet för en starkare kulturskola i hela landet. Satsningarna på kulturskolan är i pengar en liten investering, men vi får igen många gånger om genom att fler barn och unga får chansen att prova på kultur. Det är en av de bästa investeringar vi kan göra.

Isabel Enström gruppledare Gotland (MP)
Lisbeth Bokelund ledamot Barn- och utbildningsnämnden (MP)
Amanda Lind kultur- och demokratiminister (MP)

Publicerad i Gotlands Allehanda 30 april

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: