Flygskatten – rimlig klimatåtgärd

Flygskatten – rimlig klimatåtgärd

Klimatet och kommande generationer kan inte vänta! Både flygskatten och omställning till biobränsle behövs, skriver Miljöpartiets Isabel Enström, gruppledare och Lisa Wanneby, ordförande.
Trots att svenskarnas flygresor genererar lika stora utsläpp som alla bilresor är flyget fortfarande obeskattat. Utsläppen från internationella flygresor från Sverige har ökat med 77 procent mellan 1990 och 2015. Sverige är dessutom ett av de tio billigaste länderna i världen att flyga i. Det håller inte. Utsläppen från flyget måste bromsas.  Sverige ska ta ansvar och leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Det betyder att ingen sektor eller bransch längre kan undslippa klimatansvar. Därför vill Miljöpartiet och regeringen införa en flygskatt.

Nivåerna föreslås till 60 kronor inom Sverige och 250 respektive 400 kronor utrikes. Enligt regeringens utredning kan en flygskatt få ner utsläppen med upp till 180 000 ton koldioxid per år. Detta motsvarar utsläppen från ca 100 000 bensinbilar.

Både 2014, 2015 och 2016 slogs värmerekord i globalt. Extremtorka, krympande isar, värmebölja i Arktis och stigande havsnivåer – det är några av de klimatrelaterade händelser som drabbar jordklotet i allt större utsträckning, nu senast genom orkanen Harvey i USA. Att en enskild naturkatastrof är direkt orsakat av klimatförändringarna är svårt att bevisa. Stormen Harvey är dock just ett sådant klimatrelaterat extremväder som forskarna varnat för och som direkt förvärras av det varmare klotet. Stormen följer på en sommar av extremväder och flera år av stadigt ihållande värmerekord. Det betyder att vi måste börja anpassa våra samhällen utifrån klimatförändringarna, men framför allt måste vi bromsa klimatutsläppen.

Fler måste välja hållbara transporter, men samtidigt behövs flyget idag i de delar av landet som Gotland eller delar av norra Sverige där tåget inte är ett reellt alternativ. Regeringen föreslår därför 120 miljoner kronor per år som regionalpolitisk kompensation för dessa delar av landet. Gotland är en av de mest flygberoende regionerna. Flyget är av avgörande betydelse för invånare, besökare och näringslivet. Att Gotland har en god tillgänglighet i turtäthet, restid och pris är centralt. Men det finns inte skäl för att helt undanta flyget från skatt.

Miljöpartiet och regeringen vill uppmuntra användandet av biobränsle inom flyget. Därför tillsätts en utredning för att analysera styrmedel som bland annat en kvot- eller reduktionsplikt för att öka andelen förnybara bränslen. Det handlar inte om antingen eller. Båda förslagen behövs. Skillnaden är att en flygskatt kan komma på plats på en gång. Klimatet och kommande generationer kan inte vänta!

Isabel Enström (MP), gruppledare och Lisa Wanneby (MP), ordförande

Publicerad i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar 30 augusti 

Relaterade nyheter

Gotland, 22 maj 2019

MP: Rätten till en hållbar och positiv framtid

Gotland, 23 augusti 2018

Ansvar för klimatet får Sverige att hänga ihop

Gotland, 5 juni 2018

Miljöpartiet de gröna på Gotland ”Kranmärkt”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter