Grad av omsorg ska inte styras av vinstbegär

Grad av omsorg ska inte styras av vinstbegär

Att sälja ut verksamhet till lägsta pris gynnar varken de boende eller den personal som arbetar i verksamheten. Gemensamt finansierade välfärdstjänster ska inte styras av kortsiktiga vinstintressen.

Länk:
https://helagotland.se/artikel/grad-av-omsorg-ska-inte-styras-av-vinstbegar/rxex528j

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter