Grön regnbågspolitik för alla

Lyssna

Att var och en kan forma sitt eget liv är en grundläggande rättighet. Sverige har kommit en bra bit på väg, men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande inom vård, skola och andra offentliga instanser. Bland homo- och bisexuella ungdomar 16-29 år uppger 11 % av männen och 25 % av kvinnorna att de någon gång försökt ta sitt liv. Bland unga transpersoner är siffran 27 %. Det är alarmerande siffror!

Alla människor ska kunna vara säkra på att få ett gott bemötande i sin kontakt med både offentliga och privata aktörer, på sina arbetsplatser och i skolan. Unga HBTQ-personer har rätt till frizoner som träffpunkter eller ungdomsgårdar där de kan vara sig själva. Skolan har också en nyckelroll i bemötandet av HBTQ-ungdomar. Därför behöver vi påverka attityder i samhället generellt. Ett aktivt arbete mot begränsande könsnormer med fokus på lika rättigheter, normkritik och likabehandling gynnar ett friare och mer avspänt samhälle med större utrymme för varje individ att vara den hen vill vara. Det gäller inte bara hbtq-personer utan gynnar alla människors möjligheter att forma sitt eget liv.

Miljöpartiet vill att

  • utbildning i HBTQ-kompetens och normkritik ska vara en del av relevanta yrken, exempelvis inom sjukvården, skolan, idrotten och på myndigheter
  • det statliga ekonomiska stödet till organisationer som arbetar för HBTQ-personers rättigheter ökas
  • hat och våld riktat mot transpersoner ska omfattas av hatbrotts- och hetslagstiftningen
  • HBTQ-personer som flyr undan förföljelse och som i en del länder riskerar dödsstraff ska få stanna i Sverige

Varje människa måste ha rätten och möjligheten att definiera sin familj. Dagens familjer är mångfacetterade och det finns många familjer där det finns fler än två föräldrar. Som tur är har vi kommit ifrån synen att endast traditionella kärnfamiljer ses som ”riktiga” familjer. I dagsläget får heterosexuella, bisexuella och homosexuella barn. Så har det alltid varit, men trots det och dagens bredd på familjetyper lever tyvärr till viss del fortfarande föreställningen att enbart heterosexuella människor i par får barn.

Miljöpartiet vill att                                                                        

  • lagstiftningen anpassas så att de personer som barnen betraktar som sina föräldrar också kan vara det i juridisk mening, även om alla inte nödvändigtvis är biologiska föräldrar
  • barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare
  • föräldraförsäkringen tredelas för att tas ut mellan två föräldrar och även en annan för barnet närstående person

Miljöpartiet vill att Gotland ska vara en ö där all kärlek är bra kärlek. Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Där ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering. Vi ser att ett Gotland med större mångfald och förståelse också skapar ett mer framgångsrikt och välmående Gotland.

 

Helena Leander, riksdagsledamot och HBT-politisk talesperson (MP) och Isabel Enström, ordförande MP Gotland.

 

(Insändare publicerad i Gotlands Tidningar 13 nov 2013)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: