Grönområden viktig del i hållbar stadsplanering

Lyssna

Cecilia Nygren och Stefaan De Maecker skriver i Gotlands Tidningar om Södra Hällarna och vikten av grönområden i städer och samhällen.

Under förra mandatperioden inleddes kampen för att bevara Södra Hällarnas unika värden. Upprinnelsen var att alliansen planerade för bebyggelse av bostäder och arenahall på 25 % av området. I valrörelsen 2010 lovade vi att verka för att området istället skulle få ett långsiktigt skydd. 

Södra Hällarna har nu blivit naturreservat. Detta innebär att detta vackra och natursköna strövområde kommer att kunna upplevas i sin helhet av många gotlänningar och besökande, nu och i framtiden. Majoriteten har redan påbörjat arbetet med att göra området mer tillgängligt. Gång- och cykelvägar har jämnats till och fått ny beläggning, parkeringsplatser har iordningsställts och lammbete införts på försök. I och med att området nu är säkrat kommer tillgänglighetsarbetet att kunna fortsätta, med trappor, grillplatser och informationsskyltar.

Vi är övertygade om att Södra hällarna kommer att vara en viktig del av den framtida stadsdelen Visborgs attraktionskraft, öster om Toftavägen. På så sätt kan vi skydda stora rekreationsområden samtidigt som vi skapar attraktiva utvecklingsmöjligheter för gotlänningar och besöksnäringen. 

Planering av grönstrukturer är viktigt för trivseln i städer och samhällen och i förlängingen för en hållbar samhällsplanering. Det är därför Miljöpartiet drivit frågan om utveckling och förtätning av Östercentrum och kvarteret Järnvägen i Visby. Genom att öka tätheten, bygga på höjden där omgivningen är tillåtande, bygga parkeringshus under mark och minska parkeringsbehovet genom att underlätta för bilpooler gör att vi frigör yta för träd, växtlighet, lek och trivsel. Vi är nu stolta över att Miljöpartiets visioner avspeglas i de reella byggplaner som nu börjar ta form på Östercentrum och kvarteret Järnvägen. Genom att förtäta samhällena hålls avstånden nere vilket är en förutsättning för cykeltransporter och motverkar så kallad ”urban sprawl”, utglesning av tätorter.

Cecilia Nygren och Stefaan De Maecker för Miljöpartiet de gröna

Publicerad i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda 29 augusti 2014

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: