Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Krafttag mot trakasserier och sexuella övergrepp

Starka vittnesmål från kvinnor världen över har i de senaste veckornas #metoo-upprop tydliggjort att trakasserier och sexuella övergrepp förekommer överallt i samhället. Inom många olika branscher och organisationer har det givits exempel där personer har utsatts.

Vi i den rödgröna majoriteten har därför tagit initiativ till ett uppdrag om åtgärder inom Region Gotland för att förstärka arbetet med att motverka sexuella trakasserier och övergrepp, och vill ge en tydlig signal om att detta aldrig är acceptabelt!

Region Gotland är Gotlands största arbetsgivare med omkring 6 500 medarbetare och många tusen möten sker varje dag mellan kollegor, eller med medborgare i kontakten med regionens verksamheter.

I enlighet med Region Gotlands jämställdhetsplan råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. I detta ligger ansvaret att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar. Alla medarbetare ska kunna känna sig trygga på jobbet och det ingår i arbetsgivarens ansvar att skapa sådana förutsättningar och säkerställa en god arbetsmiljö. Det är aldrig acceptabelt att man på sin arbetsplats, eller i kontakt med regionens verksamheter, blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller övergrepp.

Vad som tydligt visat sig genom alla #metoo-upprop är dock att planer och strategier mot trakasserier och övergrepp inte räcker om inte det också finns ett aktivt arbete med kulturen, värdegrund och normer på arbetsplatsen.

Det vi ifrån politiken, som är ytterst ansvariga, vill säkerställa genom vårt uppdrag är att det finns ett strukturerat arbete för att alla medarbetare ska vara införstådda med hur Region Gotland arbetar mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Uppdraget ska också redovisa hur det förebyggande arbetet i Region Gotlands förvaltningar och bolag kan stärkas. Den tredje delen ska redovisa och tydliggöra hur medarbetare, samt även de som kommer i kontakt med våra verksamheter, får kännedom om vilka alternativa trygga vägar som finns för att fånga upp och ge stöd till den som känner sig utsatt. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen den 1 februari 2018.

Sexuella trakasserier upphör inte av sig själva, eller genom politiska uppdrag. Det krävs ett långsiktigt jämställdhetsarbete med nolltolerans mot trakasserier som utgångspunkt. Det är här vi ser vikten av tydliga politiska signaler om att prioritera detta arbete.

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande
Isabel Enström (MP), regionråd
Saga Carlgren (V), regionråd

Publicerad i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar 20 december

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter