Kultur i hela landet ger en stark demokrati

Vi har nu den starkaste kulturbudgeten någonsin i Sverige som ett resultat av den första mandatperioden med en grön kulturminister? Men det finns mycket kvar som vi vill göra, skriver Miljöpartiets Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson och Ylva Hammar, kandidat till riksdagen och kommunfullmäktige på Gotland.

Ett resultat av den första mandatperioden med en grön kulturminister är att vi nu har den starkaste kulturbudgeten någonsin i Sverige. Med det har vi kunnat ta steg på vägen mot att förverkliga en hörnpelare i den gröna kulturpolitiken - att alla ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, oavsett var i landet man bor.
 

  • Under alliansens regeringsår försvann så många som var tionde biblioteksfilial runt om i landet. Med ett riktat statsbidrag till biblioteken har vi skapat förutsättningar för att vända den utvecklingen.
  • Under alliansens regeringsår försvann vidare så många som var tredje biograf. Genom att både stärka stödet till produktion av ny svensk film och öka stödet till mindre biografer har förutsättningar skapats för att även vända den utvecklingen.
  • För första gången någonsin finns nu ett statsbidrag till den kommunala kulturskolan, vilket medfört att många kommuner har kunnat bredda verksamheten och få in fler barn och ungdomar i kulturskolan.
  • Resurserna till landets folkhögskolor har stärkts, med 8000 nya folkhögskoleplatser som resultat.
  • Det nya kulturstödet ”Kreativa platser” har gjort att nya initiativ har kunnat förverkligas på många platser i landet.
  • Den statliga medfinansieringen till de regionala kulturnämnderna, den så kallade kultursamverkansmodellen, har i viss mån utökats, och det har samtidigt tydliggjorts att kultursamverkansmodellen också innefattar professionell bildkonst och kulturarvsfrågor.
  • Med den nya museilag som klubbats har de kommunala och regionala museernas självständighet stärkts, samtidigt som museernas möjligheter att samverka med varandra har förbättrats.

Det finns mycket kvar att göra. Vi vill återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. Vi vill göra konstnärsstipendier pensions- och SGI-grundande, så att konstnärer får samma ekonomiska trygghet som andra.

Vi vill stärka det statliga stödet till kultursamverkansmodellen. Utan MP i regering lär dock inget av detta genomföras. Samtliga allianspartier går fram med stora nedskärningar inom kulturpolitiken i sina valbudgetar. 

Niclas Malmberg, kulturpolitisk talesperson och riksdagsledamot (MP)
Ylva Hammar, kandidat till riksdagen och kommunfullmäktige (MP)

Publicerad i Gotlands Tidningar 27 augusti
 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: