När enögd och hastig nedskärning går före

Lyssna

Wolfgang Brunner, Miljöpartiets ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer nämndens ordförande och vice ordförande till svaras för de hastiga nedskärningarna inom Folkhögskolan, vuxenutbildningen och ungdomsenheten som nyligen beslutats.

Svar på Andreas Ungers (M) och Joakim Samuelssons (C) insändare i GT 11/12.
Nedskärningarna inom Folkhögskolan, vuxenutbildningen och ungdomsenheten som nyligen beslutats i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har fått massiv och berättigad kritik.

Vem bär ansvaret för beslutet och dess konsekvenser? På regionens hemsida står det så här: Regionstyrelsen är ytterst ansvarig för GVN:s verksamhet. GVN är styrelse för Gotlands folkhögskola med ansvar för ekonomi och verksamhet. Rektor ansvarar för att verkställa nämndens beslut.
Alltså ansvarshierarkin: Regionstyrelse – GVN – Rektor

Det är säkert jobbigt för Unger och Samuelsson att som ordförande och vice ordförande i GVN agera ”mellanchefer” med sparkrav uppifrån och tydliga konsekvensbeskrivningar från rektor nedifrån.

Men som mellanchefer har ni just det ansvaret, att med kompetens och engagemang strida för GVN:s och Folkhögskolans utveckling. Det är här ni har misslyckats!
Ni tog inte strid för GVN gentemot regionstyrelsen, sedan gömmer ni er bakom modeordet ”effektivisering” som i detta sammanhang i klartext betyder nedskärning, besparing eller nedläggning.

Sedan låtsas ni under sammanträdet att de föreslagna åtgärderna är en ”tjänstemannaprodukt” ni själva inte har ansvar för. Och till slut skriver ni i er insändare det hårresande: ”Det är inte nämnden som lägger ned Ella i Fårösund”. Ändå var just detta en av tre konsekvenser som rektorn tydligt framhöll under mötet! Var finns ryggraden, chefskapet, ansvarstagandet?

Processen som föregick beslutet i GVN var ur demokratisk synpunkt så undermålig att S, V och MP begärde återremiss av förslaget. Från MP:s sida med följande protokollsanteckning som motivering: (avkortad, hela motiveringen finns i mötesprotokollet).

  • Undermålig demokratisk process, dålig transparens, stark tidspress.
  • Ingen motivering varför just Folkhögskolan, vuxenutbildningen och ungdomsenheten ska bära huvuddelen av nedskärningarna.
  • Ingen konsekvensanalys.
  • Nedskärningarna befaras få konsekvenser som bryter mot intentionerna i Region Gotlands egna styrkort inom målområdena social hållbarhet, kvalitet och medarbetare.
  • Budgetförslaget prioriterar endast ekonomiska mål, istället för en demokratisk process som integrerar sociala, ekologiska och ekonomiska mål till en fungerande helhet.

Andreas Unger (M) och Joakim Samuelsson (C), ansvaret vilar tungt på era axlar!

Wolfgang Brunner (MP), ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Publicerad i Gotlands Tidningar 16 december

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: