Nationalpark ger nya möjligheter

Nationalpark ger nya möjligheter

Att säga ja till Ojnareskogens unika naturvärden och tillrinningen till Bästeträsk betyder inte att man ska få bryta kalk annanstan på ön. Miljöpartiet anser inte att storskalig kalkbrytning ska få tillstånd på platser där vattenförsörjningen äventyras. Klintehamn är ett sådant område där vi vill se en annan mer långsiktigt hållbar utveckling, svarar Miljöpartiets Lisbeth Bokelund och Isabel Enström Gotlands Allehandas ledarskribent.
Mats Linder skriver i sin ledare att Socialdemokraterna vek ner sig för det lilla, lilla Miljöpartiet när det gällde kalkbrytning i Ojnare. Att en koalitionsregering samarbetar är en förutsättning för att få saker gjorda och då måste man både ge och ta i olika frågor. "Eftergiften till MP" var att säga ja till de unika naturvärdena och tillrinningen till Bästeträsk, Gotlands största sjö.

Att Miljöpartiet har en annan åsikt än flera andra partier när det gäller kalkbrytning på Gotland är inte någon nyhet. Vi ser inte heller att det handlar om att om man inte fick bryta på norr så ska man få bryta någon annanstan på ön. Vi bor på en ö med en begränsad yta och en porös, sprickig berggrund med grundvatten som måste värnas.

Gällande politisk påverkan; den stoppregel i Miljöbalken, som gjorde det möjligt att förhindra täktverksamhet i bland annat områden med sällsynta arter, togs bort av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C) 2009 efter beslutet i Mark- och miljödomstolen där Nordkalk nekades tillstånd i Ojnare. Därefter blev beslutet i Mark- och miljööverdomstolen att bevilja tillstånd.

När det gäller Ojnare så är området det främsta i sitt slag i Sverige och är unikt i Europa enligt Naturvårdsverket. Här är det nu på väg att bildas en nationalpark. Detta kommer att ge nya möjligheter till utveckling av norra Gotland.

I Klintehamn riskerar tillståndet SMA fått bland annat grundvattnet och Stormyr, det innebär en enorm ökning av transporterna i området, stora olägenheter för närboende och riskerar utvecklingsplanerna i programmet Klintehamn 2030 som tagits fram av Region Gotland i samverkan med samhället. Dessa var skäl som Miljöpartiet anförde tidigare i processen varför vi var, och är, emot tillståndet. Vi har dock inte sett slutet på den här processen än.

Miljöpartiet anser inte att storskalig kalkbrytning ska få tillstånd på platser där vattenförsörjningen äventyras. Klinte är ett sådant område där Miljöpartiet vill se en annan mer långsiktigt hållbar utveckling.

Lisbeth Bokelund och Isabel Enström, Miljöpartiet

Publicerad i Gotlands Allehanda 20 december

Relaterade nyheter

Gotland, 13 januari 2022

Miljöpartiet vill skydda grundvattnet

Gotland, 30 september 2021

Skydda markägare kring Cementas kalkbrott

Gotland, 12 september 2019

Olika tolkning av ”vattnet först”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter