Replik: Demokrati kräver diskussion

Lyssna

Replik från Stefaan De Macker i Gotlands Tidningar idag angående det demokratiska samtalet.

Så nära inpå valet blir angreppen från andra partier på Miljöpartiet allt fler. Det märks att vårt engagemang för till exempel vattenförsörjningen kopplat till kalkindustins påverkan gör vissa nervösa som ser sina intressen hotade. Trots svåra avvägningar och obekväma inbyggda konflikter anser vi att det är viktigt att vi vågar hantera dem med en saklig diskussion som grund.

I en något osammanhängande artikel med flera sakfel (GT 140815) vill Ronnie Lundin få Miljöpartiet att framstå som odemokratiskt. Därmed väljer han att ge sig på bilden av Miljöpartiet i syfte att undergräva förtroendet för oss som lyfter fram argument snarare än att ge sig in i debatten om vad frågan egentligen handlar om. Han lyfter fram Daniel Heilborn som vägrade komma ner från ett träd när polisen ville göra det möjligt för Nordkalk att fälla Ojnareskogen. Vid det laget var rättsprocessen långt ifrån avslutad och det rådda stor otydlighet kring huruvida Nordkalk hade rätt att avverka så mycket skog. Om ingen hade agerat hade skogen varit borta och möjligheten att låta rättsprocessen fullföljas hade huggits ner. Vid tillfället var Daniel inte medlem i något politiskt parti. Ibland krävs utomparlamentariska aktioner för att utforma morgondagens demokrati. Uppmärksamheten som följde i landet har med all tydlighet visat hur regeringen har försvagat miljölagstiftningen. Sverige står inför en gruvboom där landets tillgångar i princip skänks bort samtidigt som det skapas stora framtida miljöproblem.

När regionen i juni hade möjligheten att överklaga Nordkalks planerade brott i Bunge som hade varit uppe för prövning igen valde Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna att låta saken bero. Detta trots att till och med regionens egen vattenexpert ansåg att beräkningarna kring inläckage av vatten i det tänkta brottet som Nordkalk presenterade och som domstolen har valt att lyssna på innehåller stora brister. Han ansåg även att domstolen har gjort det enkelt för sig när det gäller uppfyllnadsfasen. Under tiden brottet fylls försvinner nämligen vattnet som annars hade runnit till Bästeträsk. Det finns således en stor risk för vattenförsörjningen vilket inte är helt utrett.

Det är i fullt demokratisk ordning att dessa tre partier tillsammans bestämde att inte överklaga domen. Trots detta önskar jag att en demokrati ska innehålla mer av samtalet om hur vi som beslutsfattare motiverar våra beslut gentemot medborgarna än vad här blev fallet.

 

Stefaan De Maecker (MP)

Publicerad i Gotlands Tidningar 26 augusti 2014

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: