Sjukvårdsbudget som säkrar en positiv utveckling

Lyssna

Stefaan De Maecker (MP), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden om hur den rödgröna majoriteten både tagit ansvar för att finansiera hälso- och sjukvården och om de satsningar som görs för att säkra en positiv utveckling av verksamheten och en god och tillgänglig vård för gotlänningarna.

Nyligen klubbades budgeten för 2019 i fullmäktige där S-MP-V-majoriteten tar ansvar för att finansiera hälso- och sjukvården.

Kostnaderna för sjukvården ökar i hela landet till följd av medicinsk utveckling och en allt äldre befolkning. Vi satsar därför drygt 39 miljoner för att finansiera detta.

Utöver det väljer vi att avsätta 10 miljoner för att möta allt större kostnader för gotländska patienter som behöver vård på fastlandet. Vi ser också att förbättringen av cancersjukvården på Gotland behöver finansieras när nu statsbidragen tas bort varför vi skjuter till 2,3 miljoner. Sammanlagt satsar vi drygt 15 miljoner mer än allianspartierna.

Som Sveriges minsta landsting, dessutom på en ö, har vi svåra förutsättningar att klara sjukvårdsekonomin. Vi arbetar därför intensivt för att påverka den statliga utredningen som förväntas skapa rättvisa ekonomiska förutsättningar för alla landsting att kunna erbjuda en jämlik vård i landet. Som läget är nu kompenseras vi inte i den utsträckning vi tycker är motiverat.

Vi ser också att vi borde kunna dra ännu större nytta av vår litenhet där socialtjänst och sjukvård på ett unikt sätt borde kunna samordnas mer. På fastlandet ska ett landsting samarbeta med flera kommuner, på Gotland finns bara en kommun även om sjukvård och socialtjänst har var sin förvaltning.

Vi startar därför arbetet med att hitta en bättre sammanhållen organisationsform som för patienten också leder till bättre vårdprocesser.

Vi anslår också pengar för att primärvårdens lokaler ska kunna anpassas och därmed skapas en bättre arbetsmiljö.

Detta ska ses som ett led i en större satsning för att stärka primärvården som än mer måste ges förutsättningar att jobba med förebyggande hälsovård.

En investering om 10 miljoner görs även för att kunna etablera en så kallad PCI-verksamhet (ballongsprängning). Det innebär framöver en vinst främst för patienterna som slipper åka till fastlandet för denna undersökning och behandling.

En god hälso- och sjukvård utgör för många en mycket viktig del av välfärden. Med våra satsningar vill vi säkra en positiv utveckling av verksamheten och en god och tillgänglig vård för gotlänningarna.

Stefaan De Maecker (MP), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Leif Dahlby (S), vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Jennie Jarve (V), ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Publicerad i Gotlands Tidningar 28 augusti

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: