Starkaste kulturbudgeten någonsin

Vi är stolta över att den kulturbudget Riksdagen nu klubbat, framtagen med en miljöpartistisk kulturminister i spetsen, är den starkaste kulturbudgeten i Sverige någonsin. De tre huvudsakliga inriktningarna kommer stärka och utveckla möjligheterna både att ta del av kultur och att försörja sog som kulturskapare, skriver Miljöpartiet på Gotlands Ylva Hammar, vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Isabel Enström, regionråd.

Konst och kultur är centralt för att vi människor ska må bra. Vi är därför stolta över att den kulturbudget Riksdagen nu klubbat, framtagen med en miljöpartistisk kulturminister i spetsen, är den starkaste kulturbudgeten i Sverige någonsin.
Kulturbudgeten omfattar 15,9 miljarder kronor och har tre huvudsakliga inriktningar;

Den första handlar om att ge alla människor tillgång till kultur. Oavsett var du bor i landet, oavsett ekonomisk situation, och oavsett funktionsvariationer. Bland annat riktas därför 275 mkr till landets bibliotek. Biblioteken stimulerar till läsande, är ofta nav i det lokala kulturlivet och fungerar som mötesplatser.

Den andra inriktningen handlar om att ge konstnärer rimliga förutsättningar. Kulturarbetare måste som alla andra kunna leva på sitt arbete. Kulturbudgeten har en förstärkning på 115 miljoner kronor för att stärka konstnärernas situation. En stor del handlar om direkta konstnärsstipendier; men här finns också riktade anslag för bland annat inköp av offentlig konst och för stöd till kulturtidskrifter.

Det tredje området handlar om att ge alla människor förutsättningar att under hela livet utveckla sin kreativa, skapande, sida. Regeringen fortsätter att rikta statsbidrag till den kommunala musik- och kulturskolan, något som inga tidigare regeringar gjort. Arbete pågår också för ett återinförande av estetiska ämnen på alla nationella gymnasieprogram hösten 2019 och anslagen till studieförbund och folkhögskolor ökas.

Miljöpartiet på Gotland vill vidareutveckla kulturpolitiken och förbättra möjligheterna att vara konstutövare på ön. Konst och kultur tillsammans med vårt kulturarv och kulturlandskapet är ett av öns starkaste profilområden. Våra kulturella och kreativa näringar är en stor del av det gotländska näringslivet. Det vill vi bidra till att stärka och utveckla.

Kulturpolitiken ska ge tillgång till träningslokaler för musik, film, teater och bild, på samma sätt som vi har för idrottsutövande. Vi vill även se ett Gotland där innovation, social sammanhållning, nya entreprenörskapsmodeller och livslångt lärande främjas – kulturföretagen på ön bidrar till den samhällsutvecklingen.

Konstnärliga uttryck är inte strössel i tillvaron, utan vägar till att förstå världen. Om det är något vi behöver mer av dessa dagar är det ökade insikter om oss själva, varandra och vår omvärld!

Ylva Hammar (MP), vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Isabel Enström (MP), regionråd

Publicerad i Gotlands Tidningar 21 december 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: