Starkt strandskydd för hållbar utveckling

Lyssna

-Vi ser att det är en avgörande framtidsfaktor att behålla ett starkt strandskydd och värna stränderna, strandängarna och kusten. Av samma skäl vill vi säkra en bebyggelsefri zon på våra inlandsklintar då dessa, liksom stränderna, har ett stort upplevelsevärde, skriver Isabel Enström och Daniel Heilborn

Gotland har sedan länge ett väl utvecklat strandskydd som gör det möjligt att nyttja stränderna på
ett sätt som inte är självklart på andra platser. Klapperstenstränder, sandstränder, betade
strandängar och fiskelägesmiljöerna bildar en fantastisk natur- och kulturmiljö och gör ön attraktiv
som både för det rörliga friluftslivet och som besöksmål Det är också en viktig zon för det vilda
djurlivet och som betesmarker.

Miljöpartiet ser att det är en avgörande framtidsfaktor att behålla ett starkt strandskydd och värna
stränderna, strandängarna och kusten. Av samma skäl vill vi säkra en bebyggelsefri zon på våra
inlandsklintar då dessa, liksom stränderna, har ett stort upplevelsevärde.

Samtidigt går det att öka attraktiviteten både för boende och besöksnäring utan att minska eller
begränsa allmänhetens tillgång till kusten och stränderna. En utveckling av publika mötesplatser som
restauranger, campingplatser med mera behövs och kan förläggas utanför strandskyddet samt i så
kallade LIS-områden, särskilt utpekade strandnära områden för landsbygdsutveckling.
Genom att värna det som är unikt för Gotland tar vi ansvar för en långsiktig och hållbar utveckling.

Isabel Enström (MP), kandidat till riksdagen och regionfullmäktige
Daniel Heilborn (MP), kandidat till regionfullmäktige 

Publicerad i Gotlands Tidningar 7 september

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: