Turism kan ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde

Turism kan ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde

Ekoturism är en snabbväxande bransch som har möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd utan att förstöra naturen, skriver Lisbeth Bokelund (MP).

En undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att ett av huvudskälen till att utländska turister reser till Sverige är att uppleva vacker och orörd natur. Enligt SCB motsvarar turismen cirka 3 procent av Sveriges BNP, vilket är mer än hela den svenska livsmedels- eller mineralutvinningsindustrin.

Tittar man på exportvärdet ser vi samma trend,  turismen är större än exporten av livsmedel och järn och stål. Det är därför viktigt att säkra bevarandet av våra internationellt attraktiva naturområden för att bevara såväl viktiga ekosystemtjänster som att skapa arbetstillfällen. Ekoturism är en snabbväxande bransch som har möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd utan att förstöra naturen. Ett sätt att både äta kakan och ha den kvar!

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att aktivt stödja naturskydd i olika former. Valskådning har blivit en turistmagnet som lockar många människor till flera av världens kuster och där valarna har blivit mer värda levande än döda. Ekoturismen och den växande valturismen skapar tusentals arbete åt människor vid kustområden jorden runt. Afrikas bergsgorillor är idag en välkänd symbol för världens ekoturism. Sedan flera år tillbaka ökar nu antalet bergsgorillor. Faran är inte över på grund av krig och efterfrågan på kött och handel med gorilladelar men utan väl genomförd ekoturism hade vi idag troligtvis varit minst en djurart mindre.

Under de senaste årtiondena har turism bidragit till skydd av unika natur- och kulturvärden runt om i världen. Det gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt och fruktbart sätt med traditionella ekonomier och ursprungskulturer. Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Ekoturismarrangemang bidrar till resmålets ekonomi, det ger övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster, med andra ord det gynnar den lokala ekonomin.

Det är dags att man ser ekoturismen som en industri jämförbar med andra industrier, exempelvis gruv- eller kalknäringen. Och det vi säljer här är de obrutna, orörda områdena.

 

Lisbeth Bokelund (MP)

Publicerad i Gotlands Allehanda 2 april 2015

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter