Utökad kollektivtrafik och övergång till biogas

Lyssna

Isabel Enström, regionråd (MP) och Matias Swartling, vice ordförande Tekniska nämnden (MP) skriver tillsammans med Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) om utvecklingen av kollektivtrafiken.

Vi instämmer med SEKAB som i GT 11/11 lyfter vikten av satsningar på kollektivtrafiken och att denna måste drivas på förnybart bränsle. Genom att åka buss spar vi både pengar och minskar miljö- och klimatbelastningen.

 

Satsningen Region Gotland gör på en övergång till biogasdrift gäller för alla transportslag och alla delar av fordonsflottan. Sedan 2010 körs stadsbussarna i Visby på biogas. Regionen har en dialog med vår entreprenör inför kommande inköp av bussar (2016) till landsbygdstrafiken, bland annat om biogasdrift och att bättre lösa cykel på bussen. Även för färdtjänst och sjukresor införs successivt biogasdrivna fordon.

 

I vårt Regionala trafikförsörjningsprogram planeras för att öka resandet från drygt 1 miljon resenärer 2012 till 1,8 miljoner år 2020. En översyn av taxorna planeras för att göra det mer fördelaktigt att åka kollektivt jämfört med att ta bilen. För 2015 har vi i den politiska majoriteten beslutat om mer pengar till kollektivtrafiken för tätare och snabbare turer på stomlinjerna. Avvägningen mellan önskemål på snabba turer och var en god kollektivtrafik på ön ska erbjudas trots ett lågt antal resenärer är svår. Därför vill vi under mandatperioden även vidare undersöka komplement till kollektivtrafiken som exempelvis system för samåkning.

 

Gotlands resenärsstatistik påverkas idag mycket av de elever som reser med buss. Minskade elevkullar jämfört med tidigare år ger därför utslag i statistiken. 2014 års siffror pekar i alla fall på en liten ökning av antalet resande med kollektivtrafiken jämfört med 2013.

 

Sedan i våras gäller bland annat nedan förändringar och fler lanseras under våren:

· Börskortet har bytt namn till Reskassa och kan laddas med 200-1000 kr. Med Reskassa får du 30 procent rabatt jämfört med enkelbiljetter

· 1-dagskortet ger obegränsat resande i både stads- och landsbygdstrafiken under ett dygn och 3-dagarskortet det samma under tre dagar

· Sänkt till 20 kronor för cykel på bussen

· En webshop finns för att fylla på busskort vilken nås via www.gotland.se/kollektivtrafiken där det även går att läsa mer om kollektivtrafiken och via Resroboten hitta den smartaste bussresan från dörr till dörr eller i realtid se var bussen är

 

Utmaningen på Gotland är en tillfredsställande kollektivtrafik då vi bor glest över hela ön. Vår ambition är att fortsätta försöka hitta lösningar för bättre turtäthet, sammanhängande tidtabeller vid byten och alternativa lösningar som komplement till de stora bussarna samtidigt som priset ses över.

 

Isabel Enström, regionråd (MP)

Tommy Gardell, ordförande Tekniska nämnden (S)

Matias Swartling, vice ordförande Tekniska nämnden (MP)

 

Publicerad i Gotlands Allehanda 2014-11-21

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: