Värna Östersjön

Lyssna

Gotland är helt beroende av att Östersjön kan återhämta sig från den stora miljöbelastningen den har varit utsatt för under många år.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill stödja lokala miljöprojekt som syftar till att förbättra kust- och havsmiljöer runt Gotland. Vår egen påverkan i form av utsläpp av närsalter till havet behöver minskas.
  • Vi vill även se Region Gotland som en mer engagerad aktör på den internationella scenen för att driva på Östersjöfrågorna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: