Färjetrafiken

Färjetrafiken

Gotland är beroende av färjetrafiken för både persontransporter och godstransporter, den är en förutsättning för näringslivets utveckling och för oss som bor på ön. Vi vill se ett utvecklingsprojekt förl att lokalt framställa miljövänliga bränslen till nästa generations färjor. Detta för att minska klimatpåverkan, men också för att i framtiden kunna säkerställa en trygg bränsleförsörjning till vår livsnerv. Vi vill ha god tillgänglighet till och från Fårö och att Fåröfärjan ska drivas med förnybara bränslen

Miljöpartiet vill

Nyheter på Färjetrafiken

Gotland, 17 januari 2022

Gotlandstrafiken kan bli fossilfri redan 2030

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter