Fred och sårbarhet

Fred och sårbarhet

Som ö-region är vi särskilt känsliga för störningar i vår infrastruktur. Sårbarheten för till exempel elavbrott, bredbandstörningar och matleveranser måste minska.
Sjöfarten på Östersjön som passerar strax utanför Gotland är redan idag betydande och olje- och kemikalietransporterna beräknas öka kraftigt i framtiden. Ett fartygshaveri utanför Gotland kan få förödande konsekvenser för vårt samhälle. Vi prioriterar att stärka samhällets beredskap mot olika typer av hot även i fredstid.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Fred och sårbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter