Idrott och friluftsliv

Idrott och friluftsliv

Gotland har utmärkta förutsättningar för olika former av friluftsliv och idrottsutövande. Vi tror att tillgång till bra utomhusmiljöer för rekreation, friluftsliv och exempelvis ridning ger hög livskvalitet och möjlighet till en livsstil som många önskar. Simning är hälsofrämjande och utövas av många oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Visby behöver ett nytt badhus och vi vill hitta samarbetsformer med förenings- och näringslivet för att även kunna satsa på ett badhus på grusplanen vid Gutavallen.

Vi vill:

• tillsammans med idrottsrörelsen och regionens verksamheter göra en storsatsning på folkhälsan, inte minst för att minska psykisk ohälsa och överviktsproblematik 

• att ett nytt badhus i Visby byggs vid Gutavallen

• att Hemsebadet rustas upp

• stärka jämställdhetsperspektivet vid fördelningen av stöd till utövande och anläggningar

• satsa på spontanidrotter som exempelvis klättring och skateboard för unga

• att zoner för vattensporter som kitesurfning och paddling pekas ut i planeringen av kustzonen

• att potentialen i Gotlands ridhus och hästsportanläggningar utreds

Nyheter på Idrott och friluftsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter