Skola och förskola

Skola och förskola

Vårt mål är att alla barn kommer nyfikna till skolan, ivriga att lära sig mer och få nya kamrater. Skolan ska vara en plats där nyfikenhet får näring så den kan växa. För oss är det viktigt att barn och unga har en bra och trygg uppväxt, därför satsar vi på en tillgänglig och god barnomsorg. Ens framtid ska inte begränsas av vilket hem man växer upp i – vi vill ha en skola där eleverna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla skolor ska vara bra skolor. Att satsa på skolan är en investering i framtiden för individen och hela samhället.

Vi vill:

• att alla elever ska få med sig viktiga färdigheter ut i livet, klara sin skolgång och komma stärkta ut i vuxenlivet

• att det ska finnas skolor med god kvalité över hela ön

• fortsätta arbetet för att alla elever tar en gymnasieexamen och blir behöriga till högre studier

• att Kulturskolan ska ha en stor bredd och god tillgänglighet

• fortsätta stärka skolan och elevhälsan i arbetet mot mobbing och psykisk ohälsa

• stärka kompetensen hos medarbetare inom förskola och skola i normkritiskt arbete

• att skolgårdarna på hela ön ger barnen möjlighet till aktiv och kreativ lek, möjlighet att bedriva utomhuspedagogik, miljö- och naturundervisning

• säkra skolvägarna genom att göra miljön runt skolorna säkrare och tryggare genom både beteendepåverkan och fysiska åtgärder

• fortsätta arbetet med att alla förskolor och skolor ska ha en giftfri inom- och utomhusmiljö

• värna de estetiska ämnena på gymnasiet då vi ser dessa uttrycksformer som ett av alla våra språk och som grundläggande för förmågan till kreativt tänkande

• tidigt stimulera nyfikenhet kring entreprenörskap

Nyheter på Skola och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter