Jordbruk

Jordbruk

På Gotland finns värdefull odlingsmark och skickliga lantbrukare. Jordbruket måste – som en av våra viktigaste näringar – ges goda förutsättningar för att bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, både ekonomiskt och miljömässigt. Här ingår att bevara jordbruksmark från exploatering, att skydda och utveckla den biologiska mångfalden och förhindra att gifter sprids i naturen och till vårt
vatten.

Vi vill

• stärka ekologiskt hållbar lokal primärproduktion, förädling av livsmedel och mathantverk

• stödja utveckling av nya vegetariska livsmedel och odling av gotländska proteingrödor

• att kretsloppen sluts med målet är att föra tillbaka näringsämnen till jordbruket

• fortsätta öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

• säkerställa att all mat som serveras på sjukhus, skolor eller annan skattefinansierad verksamhet ska uppfylla kraven i svensk djurskyddslag

• stimulera produktionen av hållbart biobränsle

Nyheter på Jordbruk

Gotland, 13 december 2018

Isabel Enström föreslagen på Miljöpartiets EU-vallista

Gotland, 31 augusti 2018

Självförsörjning på riktigt

Gotland, 7 augusti 2018

Säkrad svensk matproduktion och jordbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter