Östersjön

Östersjön

Östersjön måste få återhämta sig från den stora miljöbelastningen havet har varit utsatt för under många år. Påverkan i form av utsläpp av närsalter behöver minskas, från både hushåll och markavrinning. Även nedskräpning på land och till havs bidrar till föroreningar i Östersjön, inte minst av mikroplaster som skadar havets liv.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Östersjön

Gotland, 19 augusti 2014

Vårt vatten viktigare än någonsin!

Gotland, 18 maj 2014

Idag har vi badat för Östersjön

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter