Skogsbruk

Skogsbruk

Den biologiska mångfalden ger en lång rad ekosystemtjänster, naturens gratistjänster, som rent vatten, mat, råvaror och upplevelser. Mångfalden skapar också motståndskraft i de ekologiska systemen. Den svenska skogen och skogsbruket har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Råvara från skogen kan ersätta bränslen och material med fossilt ursprung. Men uttaget ur skogen kan inte bli hur stort som helst och nya, ekologiskt hållbara metoder som inte utarmar skogens biologiska mångfald måste utvecklas. Gotlands unika skogsmiljöer med en mångfald skyddsvärda arter stärker vår
attraktionskraft för både boende och besökare.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Skogsbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter