Universitet och högskola

Universitet och högskola

Uppsala Universitet Campus Gotland är en viktig motor för utvecklingen i regionen och en växtplats för tankar och idéer. Möjligheten att skaffa en högre utbildning på Gotland innebär även att de boende på ön kan studera på plats och slipper lämna ön. Campus Gotland gör också att svenska och internationella studenter lockas till ön och även stannar kvar för att bo och arbeta här.
Vi vill:

• stärka Region Gotlands samverkan med universitetet för att få fler studenter, äveninternationella, till ön

• lösa behovet av bostäder till studenter, lärare och gäster

• att Region Gotland samverkar med universitetet för att sänka tröskeln till högre utbildning

• fortsätta arbeta för att utbildningar som svarar mot arbetskraftsbehovet på Gotland blir förlagda på ön

• ytterligare förstärka samverkan mellan Uppsala Universitet och Region Gotland kring uppföljning, utvärdering och utvecklingsprojekt på Gotland

• att Region Gotland stödjer samarbetet mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Gotland Grönt Centrum för att öka samverkan mellan forskare, studenter och de gröna näringarna på Gotland

Nyheter på Universitet och högskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter