Ökad psykisk hälsa

Lyssna

Psykisk ohälsa har ökat i vårt samhälle bland unga, medelålders kvinnor och bland äldre. Det är en av våra vanligaste orsaker till sjukskrivningar, självskadebeteenden, missbruk och självmord.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill kraftsamla för att vända denna utveckling där vården ska ha en helhetssyn på människan. Målet ska vara att behandla sjukdomens orsak och inte symptomen.
  • Vi vill att patienten ska vara delaktig i sin egen vårdinsats för att öka förmågan till eget tillfrisknande.
  • Vi vill att nya vårdformer ska kunna tas tillvara varför vi lägger stor vikt vid möjligheter till personalens kompetensutbildning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: