Skogsbruk med hänsyn och biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden ger en lång rad ekosystemtjänster, naturens gratistjänster, som rent vatten, mat, råvaror och upplevelser. Mångfalden skapar också motståndskraft i de ekologiska systemen. Den svenska skogen och skogsbruket har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Råvara från skogen kan ersätta bränslen och material med fossilt ursprung. Men uttaget ur skogen kan inte bli hur stort som helst och nya, ekologiskt hållbara metoder som inte utarmar skogens biologiska mångfald måste utvecklas. Gotlands unika skogsmiljöer med en mångfald skyddsvärda arter stärker vår attraktionskraft för både boende och besökare.

Miljöpartiet vill

  • att hyggesfritt skogsbruk utvecklas för att skapa varierade skogar och att Region Gotland använder skogsmark för försök och visning av hyggesfritt, ekosystembaserat skogsbruk
  • att värdefulla skogsmiljöer skyddas för framtiden
  • stimulera produktionen av hållbart biobränsle

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: