Vatten och hållbarhet är viktiga frågor för MP

Vatten och hållbarhet är viktiga frågor för MP

Miljöpartiets hållning har hela tiden varit att vattenförsörjningen så långt som möjligt ska baseras på naturliga grundvatten och ytvattentillgångar. Naturligt rent grundvatten kan aldrig ersättas av tekniska lösningar fullt ut, skriver Lisbeth Bokelund, gruppledare för MP Gotland.
I GT den 17/1 kan man läsa Tommy Gardells (S) uttalande att "Miljöpartiet agerade bromskloss" med hänvisning till att "MP var helt emot avsaltning och att ta vatten från stenbrott". Uttalandet kan tolkas som att Gotlands problem med vattenbrist delvis har orsakats av MP:s hållning i frågan.

Vi anser att vattnet är en av det viktigaste frågorna vi har på Gotland och att vattnet borde prioriteras i alla politiska beslut. Miljöpartiets hållning har hela tiden varit att vattenförsörjningen så långt som möjligt ska baseras på naturliga grundvatten och ytvattentillgångar. Naturligt rent grundvatten kan aldrig ersättas av tekniska lösningar fullt ut.

Om vi ensidigt satsar på avsaltning i det kommunala va-nätet är risken stor att vi glömmer bort vårt grundvatten och alla hushåll som inte har eller inte heller kommer att få tillgång till det kommunalt vattnet. Energikrävande tekniska lösningar såsom avsaltning ska vara ett komplement i vattenförsörjningen tycker vi.

Vi lever i en tid med pågående klimatförändringar, på Gotland förutspås längre perioder av torka, men också mer nederbörd under höst och vinter. Det finns en rad åtgärder som kan bidra till att förbättra vattentillgången så som återcirkulering av vatten i kretslopp, snålspolande toaletter, magasinering av regnvatten, återanvändning av länsvatten, stoppa avrinning av vatten ut i haven, samt effektiva VA-lösningar med mera.

Vi måste ändra vår livsstil för att ta hand om de resurser som jorden erbjuder oss och leva på ett sätt som är hållbart för kommande generationer. Att arbeta med de naturliga ekosystemen för att möta låga grundvattennivåer tjänar alla på, det ger förutsättningar för djur, natur och våra ekosystemtjänster att klara sig, det är dessutom bra för vår ekonomi.

Ska hela Gotland leva måste vi hitta gemensamma lösningar i vattenfrågan, som är hållbara för alla. 
 

Lisbeth Bokelund, gruppledare för Miljöpartiet de Gröna på Gotland
 

Publicerad i Gotlands Tidningar 21 januari

Relaterade nyheter

Gotlands län, 24 september 2021

Låt inte Gotland bli ett ödelagt kalkstensbrott

Gotlands län, 30 juni 2021

Tingstäde träsk under hot – Gotlands vattenförsörjning

Gotlands län, 5 april 2019

Hål i huvudet att ta bort pengar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter