Grums

Vår del av Värmland har goda förutsättningar för en hållbar och blomstrande utveckling både på landsbygd och i tätort. Vi vill göra Grums till en kommun som förknippas med lyhördhet, långsiktighet och ansvarstagande.

Tony Axelsson
Våra prioriteringar

Demokrati.

Vi vill se att kommunen tar demokratin på allvar. Bland annat genom att lyssna till folkomröstningar och ta tillvara på engagemanget som människor har för Grums.

Barn och unga.

Grums ska vara en kommun som välkomnar barnfamiljer att bo kvar, eller bosätta sig hos oss. En kommun där vi visar omsorg om de yngsta.

Kommunikationer.

Vi vill se bättre resmöjligheter för buss och tåg, och en utbyggnad av bredband med fiber i hela kommunen.

Utveckling i hela kommunen.

Vi vill se en grön utveckling i hela kommunen, det innebär bland annat att vi vill stoppa centraliseringen av kommunal service.

Miljöpartiet Grums

Kontakt