Miljöpartiet i Hagfors handlingsprogram 2018-2022

Miljöpartiet i Hagfors handlingsprogram 2018-2022

Här är några stolpar på frågor som vi kommer att prioritera under nästa valperiod i Hagfors kommun 2018-2022.
Demokrati
– Miljöpartiet i Hagfors kommun kommer att arbeta för att stärka demokratin. Vi kommer inte att samarbeta med partier som ställer människor och grupper mot varandra.

Hela kommunen
– Hela Hagfors kommun ska leva. Vi vill behålla F-6 skola i Råda. Vi vill stärka möjligheterna att bo i kommunens olika orter.

Energi
– Vi vill att alla kommunägda tak där det finns en verkansgrad ska förses med solceller.

Ekoturism
– Vi vill förtydliga och förbättra dagens kommunhemsida för att stärka de företag som erbjuder ekoturism.  Informationen ska vända sig till både turister och kommuninvånare och vara lätt att hitta.

Kollektivtrafik
– Vi vill att gränsen för Närresa ska utökas till två mil och samtliga resor ska kunna göras i retur inom två timmar. Avskaffa zonindelningen och låt priset styras av längden på resa. Hagfors centrum behöver en vänthall med värme och toalett. Alla bussar ska ha toalett.

Räddningstjänst
– Vi vill att grupper av resurspersoner utöver hemvärn och deltidsbrandmän ska startas och utbildas för beredskap och insatser vid stora bränder.

Glesbygd
– Vi vill driva frågan att arbetsgivaravgiften ska differentieras i landet. Det ska vara billigare att anställa i glesbygd.

Skola/förskola
– Vi vill att ska elever ska klara sin skolgång. Skolorna i Hagfors kommun får inte ge upp en enda elev. Vi vill att skolan ska ha mer utevistelse i skog och mark. Vi vill ha en skola fri från läxor. Råda skola bör byggas som F6-skola redan nu.

Vård och omsorg
– Vi vill arbeta för fler boendealternativ i Ekshärad och Hagfors, riktat till äldre personer, anpassade boenden, med förutsättningar för gemenskap, till rimliga hyror.

Arbete
– Vi kommer stödja alla förslag som för kommunanställda innebär en minskad arbetstid med bibehållen lön.

Integration
– Vi vill arbeta för integration av från utlandet inflyttade personer. Kommunen behöver våra nya invånare.

Livsmedel
– Vi vill ha en ökning av närproducerade och ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet

Natur
– Vi vill att naturvårdsplanen som är under revidering ska följas upp och utvärderas. Minst ett kommunalt naturreservat ska bildad. All tätortsnära kommunal skogsmark ska undantas från skogsbruk, istället ska naturvärdeshöjande åtgärder genomföras.

Biologisk mångfald
– Vi vill se aktiva åtgärder för Hagfors kommuns ansvarsarter Utter, Smålom, Klarälvsöring och Större Vattensalamander. En särskild budget kan avsättas för att möta krav på medfinansiering från staten.

Kandidater Miljöpartiet Hagfors
– Krister Sand, biolog, Mjönäs
– Annika Arnesdotter, parkarbetare, Ekshärad

Har du frågor om handlingsprogrammet, hör av dig till vår kontaktperson Krister Sand på 073-076 44 85.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter