Kollektivtrafik

Att säkert kunna ta sig fram utan bil till skola och jobb är centralt för en pendlingskommun som Hallstahammar. Cykel och att gå fungerar för kortare sträckor men behövs längre resor är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill

  • Utveckla kollektivtrafiken bl a genom att det går tåg varje halvtimme och buss varje kvart under högtrafik. Underlätta att nå olika resmål i Västerås
  • Bygg kombinerad tåg- och busstation med öppet väntrum i Hallstahammar. Utöka öppettiderna för väntrummet i Kolbäck
  • Stimulera och utveckla det kollektiva resandet, bla genom mjuka åtgärder som avgiftsfri provmånad på buss och genom samåkningsapp
  • Cykel eller kollektivtrafikkort som löneförmån för kommunanställda

Kollektivtrafiken fungerar idag väldigt bra inom kommunen. Turtätheten mellan t ex Västerås och Hallstahammar går en gång per kvart under högtrafik och annars varje halvtimme. Brukslinjen är ett fantastiskt exempel på kollektivt resande där kommunen dessutom erbjuder detta gratis för resenärerna!

Här visar vi lokal politik från Västmanland.

Västmanland Kollektivtrafik

Miljöpartiet i Västmanland vill

  • Att kollektivtrafiken i länet byggs ut vad gäller buss- och tågtrafik
  • Att man ska kunna ta med cykeln på tåget och länsbussarna
  • Ha avgiftsfritt internet på regionbussar.

Läs mer

Kollektivtrafiken ska vara väl fungerande, väl utbyggd i hela länet och ha naturliga kopplingar till angränsande län. Det ska vara enkelt och trevligt att resa kollektivt. Detta innebär att det ska vara enkelt att hitta tidtabeller, enkelt att ta sig till hållplatsen och stationen, enkelt att köpa biljett och enkelt att byta mellan olika trafikslag. VLs trafikupplysning ska ha god tillgänglighet även efter arbetstid och på helger.

På bussen ska det vara möjligt att jobba, och man ska ha ordentligt benutrymme. Man ska känna sig välkommen i kollektivtrafiken. Parkeringar vid stationer och hållplatser ska vara välkomnande och säkra, både för cyklar och bilar. Det ska finnas utbud av cykel- och biluthyrning vid större stationer.

Arbetsmarknadsregioner blir allt större och kollektivtrafiken behöver följa med i denna utveckling, dvs leverera transporttjänster till större regionala arbetsmarknader. På sikt ser vi ett gemensamt biljettsystem med angränsande län, t ex ett månadskort i Västmanland som fungerar även i övriga Mälardalen. Biljettpriserna ska vara låga för att uppmuntra kollektivtrafikresande.

I synnerhet för pendlare är det viktigt att kunna lita på att tåg och buss går i tid. När det är störningar måste det finnas bra, lättillgänglig information om störningen och alternativa resmöjligheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: