Jobb

Fler ska ha ett jobb att gå till. Vi vill ge fler möjlighet till jobb genom att energieffektivisera, satsa på hög kvalité i vården och skolan samt bygga kommunal sol- och vindkraft. Vi vill att fler får del av automatiseringens fördelar: vi vill dela på jobben genom reducerad arbetstid. Satsningar på minskat resursanvändning och effektiviseringar är billigare att göra nu, än att betala för konsekvenserna av miljöförstöring i framtiden.
Omställning till ett miljövänligt samhälle är ett stort arbete och skapar jobb. Samtidigt minskar både klimatpåverkan och kostnader. Satsningar på minskat resursanvändning och effektiviseringar är billigare att göra nu, än att betala för konsekvenserna av miljöförstöring i framtiden. Vi vill att det till exempel satsas på energieffektivisering av bostäder och lokaler, byte till klimatneutrala fordon, utbyggnad av cykelbanor, utbyggnad av solcellsanläggningar. Vi vill arbeta förebyggande med planerat underhåll framför ett arbetssätt med “brandkårsutryckningar”.

I och med den industriella revolutionen har vi effektiviserat mycket av det arbete som tidigare skedde med mankraft. Det innebär att vi kan leva gott samtidigt som lika mycket arbete inte behöver läggas ned. Det ger möjligheter för en minskad arbetstid. Minskad arbetstid och att dela på jobben ger utrymme för mer ideellt engagemang, ta hand om sig själv och familjen.

Nyheter på Jobb

Strömstad, 31 augusti 2022

Svar till Kosternämnden

Strömstad, 30 augusti 2022

Strömstad behöver inte fler externa köpcentrum

Borlänge, 26 augusti 2022

Jobb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter