Ännu fler ska ha ett jobb att gå till

Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

Miljöpartiet vill

  • införa utvecklingstid för livslångt lärande,
  • att de som idag står långt från arbetsmarknaden får komma in i jobb,
  • att människor ska få mer makt över sin tid,
  • ha jämställda löner och karriärmöjligheter, oc
  • lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser.

Utvecklingstid – för att lära hela livet

Miljöpartiet vill införa utvecklingstid. Det ger människor möjlighet att kompetensutveckla genom att utbilda sig, prova ett nytt jobb eller starta ett företag. Det kan göras på både heltid och deltid.

Flera sektorer har idag brist på arbetskraft och lediga jobb kan inte tillsättas. När fler får utvecklas kan Sverige ligga i framkant för en hållbar utveckling. Med utvecklingstid kan den som har en ohållbar arbetssituation också få en väg till något nytt innan det går så långt som exempelvis sjukskrivning.

Fler vägar till jobb

Det ska finnas fler vägar till jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill göra det enklare för kommuner och andra att upphandla av arbetsintegrerade sociala företag, som ger en väg till arbete för människor som av olika anledningar har svårt att få jobb. Vi vill också göra det enklare för myndigheter att samarbeta med dessa företag.

Vi vill fortsätta utlokalisera statliga arbetsplatser så att det blir enklare att hitta jobb i hela landet.

Fler nyanlända ungdomar i arbete

Allt fler ungdomar får jobb idag, vi vill att det även ska gälla nyanlända. Vi vill införa ett etableringsår där nyanlända och andra får etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som någon annan får möjlighet att vidareutbilda sig eller starta företag.

Mer makt över sin tid

Bättre balans behövs mellan arbete och fritid! Den som vill ska kunna välja kortare arbetstid i stället för högre lön. Vi vill att äldre inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå behålla full lön, så att det inte drabbar deras pension.

Ge fler mer tid att leva.

Tryggare arbetsmarknad

Alla förtjänar trygghet på jobbet. Vi vill motverka missbruket av visstidsanställningar, timanställningar och sms-anställningar och öka anställdas makt över sitt schema: bland annat genom att avskaffa ofrivilliga delade arbetspass.

Vi ska fortsätta säkra resurserna till Arbetsmiljöverket för tillsynsarbete.

Fler gröna jobb

Svenskt näringsliv ska vara långsiktigt hållbart. Vi vill satsa på kompetensutveckling och miljösmart teknik, fasat ut miljöskadliga subventioner samt ge morot till de som vill vara med i omställningen.

Enklare företagande

För den som funderar på att ta steget och förverkliga sina idéer om ett företag ska det kännas tryggt och enkelt. Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet.

Jämställd arbetsmarknad

Kvinnor tjänar mindre än män. Vi vill att offentliga arbetsgivare går före och inför jämställda löner och rätt till heltid. Vi vill lagstifta om kvotering av kvinnor till styrelser i börsbolag och statliga bolag, så att inte mediokra män väljs framför mer kompetenta kvinnor.

Vi vill öka antalet platser på yrkesutbildningen på komvux och folkhögskola, med särskilt fokus på nyanlända kvinnor.

Rösta för en hållbar arbetsmarknad i EU

Miljöpartiet vill:

  • ha ett starkare skydd mot diskriminering och sexuella trakasserier på arbets- och utbildningsplatser
  • se lagstiftning på EU-nivå för ökad lönetransparens
  • bevara den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar fram arbetsvillkor
  • att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt men att sociala frågor uppmärksammas på EU nivå. För att EU ska hålla samman krävs rättvisa villkor och en jämställd arbetsmarknad

Nyheter på Jobb

Investeringsplan för gröna jobb och stärkt ekonomi

Nya förslag för en modern arbetsmarknad

En vårbudget som ska ta Sverige ur krisen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter