Äldre

Lyssna

Vi vill

  • satsa på ett stimulerande vardagsliv för äldre, bland annat genom friskvårdsaktiviteter och ett rikt kultur- och friluftsliv,
  • se till att alla äldreboenden får tillgång till natur och trädgård,
  • öka satsningen på läkemedelsgenomgångar,
  • uppmuntra och stödja frivillig- och anhöriginsatser.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: